ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการที่แจ้งว่า อย่างน้อย 1 ปี สามารถทดลองในระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน ได้หรือไม่

ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ในเบื้องต้น ร้านค้าจะต้องลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรร้านค้าและสิทธิพิเศษกับทรูยูในระยะเวลา 1 ปีเป็นอย่างน้อย โดยยังไม่สามารถลงนามในระยะสั้น 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยในส่วนของการมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรูยูนั้น ตัวร้านค้าสามารถขอพิจารณาปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษใหม่อีกครั้ง ในทุกๆ 6 เดือนได้ เพื่อป้องกันลูกค้าสับสน และสามารถปรับเปลี่ยน/เตรียมสื่อโฆษณาให้ร้านค้าในเวลาที่เหมาะสม

โปรดติดต่อแจ้งรายละเอียดกับทางทรูยู ผ่านทางอีเมล truesmartmerchant@truecorp.co.th จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการ

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
คุณได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้หรือไม่ ?
00

คุณมีความเห็นว่า ...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.