USSD

กรณีเครื่อง EDC เสีย สามารถแจ้งได้ที่ไหน แก้ไขนานไหม และมีเครื่องสำรองหรือไม่

กรณีที่ร้านค้าพบว่าเครื่อง EDC เกิดขัดข้อง ร้านค้าสามารถติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะแนะนำการแก้ไขเบื้องต้นทางโทรศัพท์...Read More