Twitter

เข้าร่วมสิทธิพิเศษกับ TrueYou Privilege

ร้านค้าที่สมัครโครงการ True Point & Pay สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TrueYou ได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ร้านค้าสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าทรูให้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น จากนั้น TrueYo...