Social Network

Editor’s Talk : จัดการความเสี่ยง

  สวัสดีครับมิตรสหาย True Smart Merchant ทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดอยู่นี้ พ่อค้าแม่ขายอาจจะกำลังประสบปัญหาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการการขาย ที่ส่งผลกระทบไปถึงด้านอื่นๆ ด้วย เนื่องจ...Read More