Quick Tips

พิชิตใจลูกค้าด้วยการสร้าง Emotional Value (คุณค่าทางอารมณ์)

กล่าวกันว่าการขายคือศาสตร์… แม้จะขายสินค้าประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากันก็ตาม แต่ทำไมบางร้านถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มีลูกค้าประจำตามติดมากมาย แต่บางร้านกิจการกลับไม่เติบโตเท่าที่ควร เพราะการขายไม่ได้...Read More