Quick Service

เพิ่มความรวดเร็วให้การบริการด้วย “Mobile Order”

ร้านอาหารหลายร้านคงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการรับออเดอร์อาหาร ยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จำเป็นต้องจ้างพนักงานมากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เข้ามารอใช้บริการภายในร้าน และหากลูกค้าบางคน...Read More