Product Package

EP37. แพ็กเกจสินค้าสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ Part 2 (4 นาที)

“…ประโยชน์ดีๆ ที่มีผลจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างดี…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น แ...Read More

EP37. แพ็กเกจสินค้าสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ Part 1 (4 นาที)

“…รู้หรือไม่ ? อะไรคือประเด็นสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มาก...Read More