Product Design

Product design ออกแบบอย่างไรให้(ขาย)ได้ดี

สำหรับท่านผู้ประกอบการบางท่าน อาจไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า Design ในแง่ของธุรกิจ ว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ยิ่งคำภาษาไทยของคำนี้ที่ดูผูกติดกับ “การออกแบบ” ไม่ว่าจะเพื่องานทางศิลปะหรือความงามเป็นส่วนใหญ่ ...Read More