Leave without pay

Editor’s Talk : นักท่องเที่ยวหดหาย

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ณ ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะมีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 44 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนัก การท่องเที่ยวซบเซา และก...Read More