Food Waste

EP36. ปรับเปลี่ยนวิธีการ ลดปริมาณ Food Waste (4 นาที)

“…แค่ปรับเปลี่ยนวิธีการ ก็สามารถลดปริมาณขยะอาหารลงได้…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น และเจ้าของ...Read More

Food Waste เปลี่ยนของเสียเป็นกำไร

“ขยะอาหาร หรือ Food Waste” หนึ่งในปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญอยู่เสมอ เพราะการเน่าเสียของอาหารจะปล่อยก๊าซมีเทนที่มีศักยภาพเป็นก๊าซเรือนกระจกออกมา ซึ่งสามารถทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซค...Read More