food truck

Editor’s Talk : ธุรกิจ Food Truck เติบโต

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาเผยว่า ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 นั้นมีการเติบโตถึง 100% เมื่อเทียบกับปี 2562 จึงชี...Read More

EP18. ทำกำไรจาก ‘Food Truck’ ร้านอาหารติดล้อ (4 นาที)

“…รอลูกค้าอยู่ฝ่ายเดียวทำไม ในเมื่อมีอีกหนึ่งรูปแบบการขายที่เคลื่อนที่ได้…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายไ...Read More

Food Truck ครัวเคลื่อนที่สู่ความสำเร็จ

Food Truck หรือ ครัวเคลื่อนที่ เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากลงทุนต่ำแล้ว ยังบริหารจัดการง่ายกว่าธุรกิจร้านอาหารทั่วไป ไม่ต้องจ้างพนักงานให้วุ่นวาย แล้วยังสามารถเดินทางไปค้าขายในส...Read More

ข้อดี Food Truck ธุรกิจที่วิ่งได้ไกล

สำหรับปัญหาต่างๆ มากมายที่ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารมักประสบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการอันยากเย็น พนักงานเข้าออกเป็นว่าเล่น ค่าใช้จ่ายที่นับวันยิ่งมีแต่มากขึ้น แม้ร้านจะขายดีแต่หักลบแล้ว...Read More