express delivery

ทราบหรือไม่ express delivery ยังผิดกฎหมายไทย!

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซ… หรือธุรกิจประเภทร้านอาหาร ล้วนเคยต้องใช้บริการขนส่งด่วนหรือ express delivery ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถขนส่งสินค้าทั้งรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร หรือรถปิกอัพส่งพัสดุสินค...Read More