Skip to toolbar

Editor’s Talk

Editor’s Talk : ช่องทางปรึกษาหนี้สิน

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน  แม้ 2020 จะเป็นปีแห่งโอกาสในบางกลุ่มธุรกิจแบบไม่คาดคิด แต่แน่นอนว่าโอกาสเหล่านั้นก็มีเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสภาพการณ์ทางธุรกิจก่อนเกิดเ...Read More

Editor’s Talk : รู้จัก Brand Awareness

  หลังจากหลายๆ ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวกันใหม่ในช่วงนี้ คงจะเหน็ดเหนื่อยกันไม่น้อย ยิ่งถ้าหากร้านของท่านเพิ่งเริ่มกิจการใหม่ หรือเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้านไปได้ไม่นาน แล้วต้องมาประสบกับมาตรกา...Read More

Editor’s Talk : ระวัง QR Code ปลอม

  สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ ดังที่ได้เห็นกันหนาตามากขึ้น เกี่ยวกับลูกค้าหลายๆ คน ร้านค้าหลายๆ ร้าน ที่เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินจากธนบัตรและเหรียญมาเป็นรับเงินผ่...Read More

Editor’s Talk : เทรนด์ของกินสุดปัง

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน  เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง ในตอนนี้ไตรมาสสามก็กำลังใกล้จะสิ้นสุดลงไปแล้วครับ แม้หลายเดือนที่พ้นผ่านจะแสนยากลำบากที่ต้องเจอกับสถานการณ์แพร่ระบา...Read More

Editor’s Talk : หลัก 7Ps Marketing

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน เคยลองวิเคราะห์กิจการของเราเองไหมครับว่าที่ขายอยู่ทุกวันนี้เราขายอะไรอยู่ เราตั้งราคาเท่าไร เราขายด้วยสถานที่หรือผ่านช่องทางไหน และเรามีโปร...Read More

Editor’s Talk : การจ้างแรงงานสูงอายุ

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านคงได้ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกลุ่มประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยแรงงาน เป็นผลจากอัตราการเกิดของคนใ...Read More

Editor’s Talk : ส่องราคาน้ำมันปาล์ม

  สวัสดีผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านค่ะ เมื่อช่วงต้นปี 2563 หลายท่านน่าจะทราบข่าวการปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มกันบ้างแล้ว โดยสาเหตุหลักๆ มาจากผลผลิตปาล์มน้ำมันได้มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำใ...Read More

Editor’s Talk : เนื้อวัวปลอม มีหมูปน

  สวัสดีท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant ทุกท่านครับ เรื่อง ‘ปลอมแปลง ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เลียนแบบ’ ของซื้อของขายนั้น มีปรากฏให้เห็นในข่าวอยู่เป็นระยะ กลายเป็นว่าในหลายๆ กรณีทำให้...Read More

Editor’s Talk : แรงงานต่างด้าว

  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงแรงงานได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้แรงงานต่างด้าวสามารถขยายการทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านกำลังแรงงานในการ...Read More

Editor’s Talk : ผู้ประกันตน 60-65 ปี

  สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่าน สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานอิสระ) ...Read More