edc

กรณีเครื่อง EDC เสีย สามารถแจ้งได้ที่ไหน แก้ไขนานไหม และมีเครื่องสำรองหรือไม่

กรณีที่ร้านค้าพบว่าเครื่อง EDC เกิดขัดข้อง ร้านค้าสามารถติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะแนะนำการแก้ไขเบื้องต้นทางโทรศัพท์...Read More

หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว อุปกรณ์ EDC จะจัดส่งถึงร้านค้าเมื่อไหร่

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทร้านค้า ดังนี้ ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet อย่างเดียว : จะไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม นอกจากป้าย QR Code ในการรับชำระ ร้านค้าที่สมัค...Read More

ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง EDC แต่กระดาษในการ Print สลิปที่ใช้กับเครื่อง EDC หมด สามารถขอเพิ่มได้ที่ไหน

สามารถติดต่อ True Point & Pay Call Center : 1326 (ทุกวัน 9:00-23:00 น.) หรือ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ตลอด 24 ชั่วโมง

ร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง EDC แต่กลับไม่มีการใช้งาน จะมีผลกับร้านค้าอย่างไรหรือไม่

ไม่มีผลใดๆ กับร้านค้า แต่ทั้งนี้ทางทรูยูจะพิจารณาการเข้าร่วมแคมเปญและการมอบสิทธิพิเศษให้กับร้านค้าที่มีการใช้งานอุปกรณ์เครื่อง EDC ก่อนเสมอ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าทรูที่เข้ามาใช้บริการกับร้า...Read More

ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว และมีการติดตั้งอุปกรณ์ EDC หากอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจะมีค่าปรับหรือไม่

มูลค่าของเครื่อง EDC เท่ากับ 10,914.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีเสียหายหรือสูญหาย ทางทรยูจะดูจากเจตนาและความประมาทเป็นหลัก เพื่อคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น

วิธีการใช้เครื่อง EDC หรือ True Smart Merchant ใช้งานอย่างไร

สำหรับร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ EDC สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน โดยติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับร้านค้าที่ติดตั้ง True Point &...Read More