Deming Cycle

EP45. จัดการทุกปัญหาทางธุรกิจ ด้วยวิธีแบบ PDCA (6 นาที)

“…เมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ตก ลองเปลี่ยนวิธีรับมือดูไหม?…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น และเจ้าของ...Read More

PDCA : วงจรคุณภาพเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ

PDCA หรือ วงจร Deming Cycle คือ แนวคิดของ Edward Deming ที่พัฒนาทฤษฎีต่อมาจาก Walter Shewhart เป็นกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดยให้ดำเนินงานตามขั้นตอนตามแผนที่กำหนดและทำวนซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้...Read More