business sim

เบอร์โทรร้าน สำคัญแค่ไหน ?

“จำเป็นต้องมีเบอร์โทรแยกจากเบอร์ส่วนตัวอีกไหมนะ?” เดาว่าทุกคนที่อ่านบทความนี้คงมีเบอร์โทรศัพท์ประจำตัวอยู่แล้ว และอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงกล่าวว่าควรมีอีกเบอร์โทรศัพท์ต่างหากเพื่อใช้ในการประก...Read More