Blue Ocean

เลือกเข้าสู่ตลาด Red & Blue Ocean

ในโลกของแวดวงธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง… มีการแย่งชิงลูกค้า หั่นราคากันสะบั้น ถ้ากิจการเจ้าไหนที่ไม่เตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์หรือมีรากฐานที่ไม่มั่นคง ยิ่งสภาพเศรษฐกิจอันย่ำแย่ในปัจจุบันนี้ ...Read More