AIDAS

ทำยอดขายให้พุ่งด้วย AIDAS ทฤษฎีการขายอันโด่งดัง

กว่าสินค้าชิ้นหนึ่ง… จะถูกเข็นออกมาขายได้นั้นล้วนผ่านกระบวนการคิดค้นวิจัยตลาดมาแล้วทั้งสิ้น แต่ก็มีสินค้าบางชนิดที่ล้มเหลว ไม่สามารถสร้างยอดขายหรือสร้างกระแสตอบรับจากลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร หากคุณ...Read More