Activation Code

หากร้านค้าสมัครเป็นเป็นพันธมิตรกับทรูยู และได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Activation Code ร้านค้าจะต้องติดต่อ/สอบถามที่ไหน

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถติดต่อสอบถามกรณียังไม่ได้รับ Activation Code ได้ทาง True Smart Merchant Call Center โทร. 1326 (ในเวลาทำการ 8:00 – 18:00 น.) หรือ แจ้งชื่อร้...Read More

ร้านค้าจะได้รับ Activation Code เพื่อเริ่มใช้งาน True Smart Merchant เมื่อไร

ในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ True Point & Pay เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับ Activation Code ผ่านทาง SMS และ/หรือ Email ที่ร้านค้าได้ทำการลงลงทะเบียนไว้ หากร้านค้าทำการลงทะเบียน...Read More