1326

หากร้านค้าสมัครเป็นเป็นพันธมิตรกับทรูยู และได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Activation Code ร้านค้าจะต้องติดต่อ/สอบถามที่ไหน

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถติดต่อสอบถามกรณียังไม่ได้รับ Activation Code ได้ทาง True Smart Merchant Call Center โทร. 1326 (ในเวลาทำการ 8:00 – 18:00 น.) หรือ แจ้งชื่อร้...Read More