โรคระบาด

Editor’s Talk : ระวัง ไวรัส RSV

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในตอนนี้ก็เริ่มม...Read More

Editor’s Talk : หวั่นการระบาดรอบ 2

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน จากข่าวคราวที่มีการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในคณะทูตและกลุ่มทหารอียิปต์ที่เดินทางมายังประเทศไทย ได้สร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนผู้ติดตามข่าวส...Read More

Editor’s Talk : Check in เข้าห้าง

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน… ย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายน ท่ามกลางสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดที่เริ่มทุเลาลงแล้ว จากมาตรการปลดล็อกระยะ 3 ที่เพิ่งถูกประกาศใช้ออกมา ส่งผลใ...Read More

Editor’s Talk : สังเกตอาการ 14 วัน

  ในที่สุด คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ… ได้ประกาศยกระดับการป้องกันภัยว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ของไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มี...Read More