แรงงานสูงอายุ

ยกเว้นภาษีเงินได้ 2 เท่า จากการจ้างแรงงานสูงอายุ

เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปี 2564 จากจำนวนประชากรสูงอายุที่มีมากกว่าประชากรวัยเด็ก ทำให้หลายธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปล...Read More

Editor’s Talk : การจ้างแรงงานสูงอายุ

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ หลายๆ ท่านคงได้ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีกลุ่มประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยแรงงาน เป็นผลจากอัตราการเกิดของคนใ...Read More