แรงงานต่างด้าว

Editor’s Talk : ลักลอบเข้าไทย

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ ศบค. ได้มีการพูดถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยช่องทางธรรม...Read More

Editor’s Talk : แรงงานต่างด้าว

  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกระทรวงแรงงานได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้แรงงานต่างด้าวสามารถขยายการทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านกำลังแรงงานในการ...Read More