เริ่มการใช้งาน

ร้านค้าจะได้รับ Activation Code เพื่อเริ่มใช้งาน True Smart Merchant เมื่อไร

ในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ True Point & Pay เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับ Activation Code ผ่านทาง SMS และ/หรือ Email ที่ร้านค้าได้ทำการลงลงทะเบียนไว้ หากร้านค้าทำการลงทะเบียน...Read More