เนื้อสัตว์เทียม

“เนื้อสัตว์เทียม” เทรนด์แท้ในความเทียม

ผู้ประกอบการร้านอาหารพร้อมหรือไม่ กับกระแส “เนื้อเทียม” ที่ตอบโจทย์ผู้ใส่ใจธรรมชาติ ลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ น้อยครั้งที่เราจะนึกถึงของเทียมในแง่บวก จากความไม่แท้จริงของสิ่งเลียนแบบ แต่หนึ่งสิ่งที่เป...Read More