เทรนด์การตลาด ปี 2020

EP38. เปลี่ยนการตลาดให้ทันโลกด้วย B-A-S-I-C (5 นาที)

“…ธุรกิจจะดีขึ้น เพียงประยุกต์หลักการตลาดให้ทันสมัยขึ้น…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากข...Read More

“B-A-S-I-C” หัวใจหลักการตลาด ในยุค Digital Economy

แม้มองเพียงผ่านกอปรกับที่ได้ยินข่าวมาเป็นระยะเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการเร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพราะได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อย แต่ก็จะเห็นได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่โล...Read More

การตลาด 2020 : แบรนด์และเทคโนโลยีเป็นใหญ่

ภาวะการตลาดในช่วงนี้น่าจะท้าทายผู้ประกอบการหลากหลายแขนง ทั้งยากลำบากในการเจาะตลาดใหม่ การยืนหยัดในตลาดเดิม หรือแม้แต่การประคับประคองหรือสำรวจเรียนรู้เทคโนโลยีว่าควรนำมาปรับใช้เพิ่มหรือไม่อย่างไร สำหรั...Read More