เทคโนโลยี

จัดการร้านอาหารให้เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ POS

ยุคสมัยนี้ไม่ว่าใครก็คงหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้ แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้านำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจร้านอาหารของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารยอดขายภายในร้านได้ไม่ดีพอ...Read More

เพิ่มความรวดเร็วให้การบริการด้วย “Mobile Order”

ร้านอาหารหลายร้านคงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพในการรับออเดอร์อาหาร ยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จำเป็นต้องจ้างพนักงานมากขึ้น เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เข้ามารอใช้บริการภายในร้าน และหากลูกค้าบางคน...Read More

อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้าด้วย Food Tech

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์เราขาดไม่ได้ เมื่อวิถีชีวิตดำเนินไปเช่นนี้ อุตสาหกรรมอาหารจึงไม่มีวันตาย แต่เมื่อโลกของเราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่อุต...Read More