เทคโนโลยี Chatbot

Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะของร้านค้ายุคดิจิทัล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจ E-Commerce ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้คนหันมาซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆ กันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา จนทำให้การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสอบถาม...Read More