เทคโนโลยีอาหาร

EP34. พัฒนาธุรกิจอาหารด้วย Food Technology Part 2 (4 นาที)

“…เมื่อเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าของธุรกิจทั้งหลายจึงต้องปรับตัว…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรูศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากข...Read More

EP34. พัฒนาธุรกิจอาหารด้วย Food Technology Part 1 (4 นาที)

“…ยุคสมัยเปลี่ยนผ่าน นวัตกรรมอาหารช่วยธุรกิจของท่านได้…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มากขึ้น และเจ้าขอ...Read More