เซ็นสัญญา

ลูกค้าที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการกับทรูแล้ว สามารถทำสัญญากับเจ้าอื่นได้หรือไม่ มีข้อห้ามอย่างไร

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับทรูยู และ/หรือใช้บริการ True Point & Pay แอปพลิเคชันแล้ว สามารถทำโปรโมชั่นร่วมกับเจ้าอื่นได้ตามปกติ ไม่มีข้อห้าม