เชื้อโรค

Editor’s Talk : ระวัง ไวรัส RSV

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในตอนนี้ก็เริ่มม...Read More

Editor’s Talk : ลวกช้อนส้อม

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ร้านอาหารหลายๆ ร้าน เช่น ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง หรือร้านอาหารในศูนย์อาหารต่างๆ หลายท่านน่าจะเคยหม้อต้มน้ำที่มักจะวางไว้ข้างถาดหยิบช้อนส้อ...Read More

Editor’s Talk : หมู-ไก่ ไทยยังปลอดภัย

  สวัสดีครับ ท่านผู้ประกอบการ True Smart Merchant   บ้างอาจทราบข่าวบางอย่างจนเกิดการระแวง อย่างเช่น ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 พบในฟาร์มไก่ กับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF...Read More