เงื่อนไข

การทำการตลาดที่มีการกำหนดโปรโมชั่น ร้านค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ได้หรือไม่

การกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ เช่น จำกัด 1 สิทธ์/ลูกค้า 1 ราย/เดือน หรือจำกัดจำนวนสิทธิ์ เช่น จำกัด 500 สิทธิ์ต่อแคมเปญ ร้านค้าสามารถกำหนดได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของมูลค่ารวมไปถึงมูลค่าของสิท...Read More