เงินบาทแข็งค่า

Editor’s Talk : เงินบาทอ่อนค่า

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า หรือธุรกิจที่รับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินบาท...Read More