เคอร์ฟิว

Editor’s Talk : ยกเลิกเคอร์ฟิว

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน ตั้งแต่คืนของวันที่ 14 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเพื่อเข้าสู่มาตรการคลายล็อกเฟส 4 อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ร้านค้ารว...Read More

Editor’s Talk : เคอร์ฟิวลดแพร่เชื้อ

  สวัสดีครับมิตรสหายร้านค้า True Smart Merchant ทุกท่าน   หากเฝ้าติดตามสถานการณ์ควบคุมการแพร่โรคระบาดช่วงนี้อย่างใกล้ชิด จะพบว่าภาครัฐได้ยกระดับการควบคุมฝูงชนเพิ่มขึ้น ดังประกาศจากผู้ว่าราชก...Read More