เข้าร่วมโครงการ

Editor’s Talk : โครงการคนละครึ่ง

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสของโครงการ “คนละครึ่ง” เป็นสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐจะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าหรือบริการให้ครึ่งหนึ่งแก่ผู้ที่ลงทะเบียน ตอนเปิดตัวโ...Read More

ร้านค้า/เจ้าหน้าที่ จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการอนุมัติเข้าโครงการแล้ว

เมื่อทรู (TrueYou) พิจารณาร้านค้าแล้วพบว่าผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านจะได้รับข้อความผลการพิจารณาอนุมัติ พร้อมแนบสัญญาเอกสารที่ร้านค้าลงนามไว้ โดยจะมีการส่ง e-mail และข้อความ SMS แจ้งให้ร้านค้...Read More