อุตสาหกรรมอาหาร

Editor’s Talk : แบนกะทิไทย

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ช่วงนี้ทุกท่านน่าจะได้เห็นข่าว ซูเปอร์มาร์เก็ตอังกฤษ แบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย เนื่องจากการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกา...Read More

อุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้าด้วย Food Tech

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์เราขาดไม่ได้ เมื่อวิถีชีวิตดำเนินไปเช่นนี้ อุตสาหกรรมอาหารจึงไม่มีวันตาย แต่เมื่อโลกของเราก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่อุต...Read More