อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Editor’s Talk : Travel Bubble

  สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ จากผลกระทบของการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยทรุดหนักในช่วงที่ผ่านมา ทางภาครัฐจึงได้เตรียมเปิดประเทศ ต้อนรับนักท...Read More

Editor’s Talk : นักท่องเที่ยวหดหาย

  สวัสดีสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านครับ ณ ตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมจะมีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 44 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนัก การท่องเที่ยวซบเซา และก...Read More