อี-วอลเล็ท

ทำไมถึงควรรับเงินผ่าน e-wallet นะ ?

อี-วอลเล็ต หรือเงินที่ใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจับจ่ายแทนกระดาษหรือเหรียญ อยู่ในจุดที่เรียกว่าแข่งขันกันมีบทบาทในทุกฝั่งฝ่าย ตั้งแต่สายเนิร์ดคอมพิวเตอร์ไปจนถึงระดับชาวบ้านทั่วไป และมีนโยบายจากส่วน...Read More