อินเตอร์เน็ต

เพิ่มโอกาสการขายสินค้าให้ติด search ด้วย SEO

อยากให้ลูกค้า search ขัอมูลสินค้าปุ๊บเห็นเว็บไซต์เราปั๊บ… ต้องทำอย่างไร? หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์หรือมีหน้าเพจแนะนำสินค้า ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ของคุณโดยการ search ...Read More

Long Tail Marketing การตลาดรูปแบบใหม่ยุค 4.0

ถ้าคุณมีสินค้าอยู่ 10 อย่าง… แต่มีขายดีอยู่แค่ 2 อย่าง คุณจะจัดการเน้นการขายสินค้าอย่างไร หากคุณยังเชื่อในกฎ 80/20 ของ “วิลเฟรโด พาเรโต” จาก “80/20 Rule กฎทองแห่งความสำเร็จ ทำน้อย แต่ได้มา...Read More