หลายธุรกิจ

Editor’s Talk : เทคนิคถ่ายภาพสินค้า

  “รูปภาพสินค้า” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ท่านลองคิดดูว่า ถ้าท่านกำลังมองหาสินค้าประเภทหนึ่งอยู่ เมื่อค้นหาในแอปพลิเคชั่นแล้วเจอสินค้าที่ต้องการซื้อ โดยมีร้านให้เ...Read More

Editor’s Talk : พักชำระหนี้

  สวัสดีท่านสมาชิก True Smart Merchant ทุกท่านค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ ทางหน่วยงานของรัฐจึงขอความร่วมมือสถานประกอบการณ์ต่างๆ หยุดการดำเนินงานชั่วคราวไปก่อน จำกัดพื้นที่...Read More

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ทางทรูยินดีต้อนรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ทุกธุรกิจ ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางธุรกิจ ได้ทั้งธุรกิจค้าขายและธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าโชห่วย ร้านขายสินค้าต่างๆ ธุรกิ...Read More