ส่งอาหาร

Editor’s Talk : โอกาสของ Food Delivery

  ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา… ส่งผลให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค การงดกิจกรรมกลางแจ้งหรืองดออกไปในสถานที่เบียดเสียดผู้คนหากไม่...Read More