สื่อ POP

ป้ายสื่อโฆษณาต่างๆ หรือ POP ที่หน้าร้าน หากชำรุดหรือสูญหาย จะสามารถขอใหม่หรือขอเพิ่มได้หรือไม่

ทรูยูยินดีสนับสนุนการผลิตสื่อโฆษณาเพิ่มเติมให้ตามความจำเป็น ซึ่งร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยร้านค้าสามารถติดต่อขอใหม่หรือขอเพิ่ม โดยการส่ง e-mail มาที่ truesmartmerchant@truecorp.co.th

หากสมัครไปแล้วอีกนานหรือไม่ ที่สื่อจะมาที่ร้านและลงในสื่อโซเซี่ยลให้

ทางทรูยูจะนำข้อมูลร้านค้า ที่ตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญของร้านค้า ขึ้นมาแสดงผลบนสื่อ Online เช่น TrueYou Application หรือ www.trueyou.co.th ตามวันที่ร้านค้าพร้อมเริ่มแคมเปญ และจัดส่งสื่อ POP ให้...Read More