สินค้า Online

ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถใช้บริการ True Smart Merchant แอปพลิเคชันได้หรือไม่

ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถสมัครใช้บริการ True Point & Pay ได้ โดยทางร้านค้าจะได้รับ QR Code เพื่อใช้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย TrueMoney Wallet และหากทางร้านค้า Online ที่สมัครเป็นพั...Read More