สินค้าขายดี

EP24. ดึงดูดลูกค้าด้วย Unique Selling Proposition (4 นาที)

“…หาจุดขายให้แบรนด์สินค้าของท่าน ที่แบรนด์คู่แข่งเลียนแบบไม่ได้…”     ขอต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านสู่ ทรู สมาร์ท เมอร์ชันต์กูรู ศูนย์รวมคำแนะนำที่จะช่วยให้ร้านค้ามีรายได้มา...Read More