สาธารณสุข

เข้าใจอย่างไว! กฎกระทรวง ที่ธุรกิจอาหารต้องปฏิบัติ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเองเหมือนดังแต่ก่อนแล้ว และเปลี่ยนมาเป็นบริโภคอาหารนอกบ้านหรืออาหารปรุงสำเร็จเพิ่มมากขึ้นแทน… นี่เป็นเหตุผลจากการประกาศใช้กฎกร...Read More