สัญลักษณ์แห่งความรัก

Editor’s Talk : Valentine’s Day

  เตรียมตัวต้อนรับอีกหนึ่งเทศกาล ❤ Valentine’s Day หรือ วันแห่งความรัก ❤    เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันแห่งความรัก” ตามตำนานเล่าขานยังมีคิวป...