สร้างแรงจูงใจ

3 ไอเดียสร้างแรงจูงใจให้พนักงานร้านอาหาร

“หากเปรียบเจ้าของร้านเป็นหางเสือเรือ พนักงานคงเป็นฝีพาย การจะพายเรือไปได้ไกล..หากใช้แค่หางเสือเรือคงไปได้ช้าและไม่ไกลพอ การทำร้านอาหารก็เช่นกัน หากมีแค่เจ้าของร้านและร้านอาหาร การทำงานดำเนินไปไม่นานก็...Read More