สภาวะโลกร้อน

Editor’s Talk : บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

  ในปัจจุบันมีผู้คนที่ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนกันมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการรณรงค์งดใช้กล่องโฟม หลอด แก้วพลาสติก และถุงพลาสติก โดยแนะนำให้ทุกท่านหันมาใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำมาจากวัสดุ...Read More