ศาสนาพุทธ

Editor’s Talk : วันมาฆบูชา

  ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม   ธรรมสวัสดีมิตรสหาย True Smart Merchant ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันมาฆบูชาโดยเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ พระโคตมพุทธเ...Read More