วิลเฟรโด พาเรโต

80/20 Rule กฎทองแห่งความสำเร็จ ทำน้อย แต่ได้มาก

กฎ 80/20 เป็นกฎที่คิดค้นขึ้นโดย “วิลเฟรโด พาเรโต” ซึ่งกล่าวถึงหลักการว่าด้วย “ผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่กว่า 80% จาก 100% เกิดจากตัวแปรเพียง 20% จาก 100% เท่านั้น” ถ้าเราหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในจำนวนแค่ 20%...Read More